Ögonlock
 
Lovegra Review Lovegra Pills Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Original Version Lida Daidaihua Side Effects Lida Daidaihua Plus Viagra Original Use Viagra Original Indication Viagra Generic Over The Counter Viagra Generic Cost Generic Ed Trial Packs Super Kamagra Tablete Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg
Start
  Om mig   Verksamheten   Ogonlocksplastik   Hudforandring   Priser   Kontakt
 
 

KORT OM HUDFÖRÄNDRINGAR OCH ANDRA ÖGONLOCKSPROBLEM


Det förekommer ofta att ögonlocken blir säte för allehanda hudförändringar, de flesta av helt godartad natur, men kosmetiskt störande eller irriterande. Den offentligt finansierade vården koncentrerar sig alltmer enbart på förändringar som är elakartade eller hotar att bli det. Vi erbjuder ett alternativ för att åtgärda kosmetiskt störande förändringar, men vid misstanke om elakartad tumör ombesörjes naturligtvis ett snabbt och korrekt handläggande.

 

De nedre ögonlocken kan framförallt vid ökande ålder visa tendens till att rulla sig inåt - entropion, vilket ofta resulterar i intensiv skavkänsla kombinerat med tårflöde/irritation. Ett mindre kirurgiskt ingrepp syftar till att återställa ögonlockets naturliga ställning och ger oftast ett gott resultat.

De nedre ögonlocken kan också vika sig utåt - ektropion, vilket också resulterar i tårflöde men också vanligen påtagligt rodnade ögonlockskanter och ibland även rodnad av bulben. Även detta åtgärdas med ett mindre kirurgiskt ingrepp, med gott resultat.

 

Hos en del patienter kan det ansamlas kolesterolkristaller i ögonlockshuden, vilket leder till gulaktiga förändringar oftast belägna i riktning mot de inre ögonnästena. Det enklaste sättet att åtgärda detta problem är att etsa med ett speciellt preparat, vilket leder till att förändringen försvinner. Tyvärr finns dock risken att förändringarna återkommer efter ett eller annat år. Det går då utmärkt att behandla på nytt.

 

Tårflöde kan ha många olika förklaringar, är i de allra flesta fall helt ofarligt – men ack så obehagligt. Om man vid undersökning finner att tårpunkterna, som dränerar ögat från tårar och mer eller mindre förminskade kan detta med lätthet åtgärdas med ett litet kirurgiskt ingrepp. Om hindret för tårarna sitter beläget längre ner i tårkanalen,  krävs ett större ingrepp som inte utförs av oss. Dessa patienter remitteras i så fall till annan klinik.

 

Detta är ett litet axplock av vad som kan tilldraga sig i och på våra ögonlock och är på intet sätt någon fullständig beskrivning av alla bekymmer som kan uppträda. Vi har mycket stor erfarenhet av att handlägga alla typer av problem avseende ögonlocken – tveka inte att ta kontakt.

 

 


More Reading:

  • marshal

  • massacre

  • mechanism

  • melancholy

  • mend

  • merchandise

  • mess

  • metallic

  • mild

  • millionaire